Address: 222811, Minsk oblast,
Maryina Gorka, Leninskaya street, 47

WORKING HOURS
monday - friday

8.30 am - 1:00 pm
2:00 pm - 5:30 pm
(reception of citizens and legal entities - from 8.00)

Phone: +375 (1713) 3-51-66

Fax: +375 (1713) 6-05-96

«Hotline»: +375 (1713) 2-04-24
(working hours from 8.30 to 13:00 and from 14:00 to 17:30)

Reference-information service «one window »: 142

E-mail: isp@pukhovichi.gov.by 

Heading: E-messages
(for applications from citizens and legal entities)

Social media: Instagram

Wednesday, 04 October 2017

Бульба адпраўляецца ў сховішча

ЭБ «Зазер’е» — адна з нямногіх гаспадарак, на палях якой штогод расце бульба

ЭБ “Зазер’е” — адна з нямногіх гаспадарак, на палях якой штогод расце бульба. У гэтымгодзепадяеадведзена 70 гектараў. Вяснойсадзілісярэдняспелыягатункіайчыннай і замежнайселекцыі. У розныя фазы развіццябульбыапрацоўваліяе ад захворванняў і ўносіліпатрэбныямікраэлементы. Гэтыміднямі на палетках гаспадарківядзеццаўборка “другога хлеба”.

— Парадавалігатункібеларускайселекцыі “ўладар” і “брыз”.Іх ураджайнасцьсклала 433 і 340 цэнтнераў з гектара адпаведна. Галандскігатунак “рэдскарлет” даў 312 цэнтнераў з гектара, — расказваегалоўныаграномгаспадаркіВасільКрывалевіч, якіўжошматгадоўзаймаеццавырошчваннембульбы. — Сёлета ў інстытуцебульбаводства ў Самахвалавічахнабылігатункі супер і суперэліты “журавінка”, “янка” і “вектар”. Спадзяюся, штоўжо ў наступнымгодзеяныпарадуюць нас высокайураджайнасцю.

Вадзіцелі Анатоль Каваленка і Алег Клімцоў.

Ураджайземляробыўбіраюцьпрыдапамозесамаходнагабульбаўборачнагакамбайна ККС-2 — распрацоўкінавукова-практычнагацэнтраНацыянальнайакадэміінавукБеларусі па механізацыісельскайгаспадаркі. Яго атрымалі восемгадоўтаму. На працягугэтага часу камбайн — надзейныпамочнікзазер’еўскіхпрацаўнікоў.

КіруемагутнымкамбайнаммеханізатарСяргейТамашэвіч. Працуеён з памочнікам — сынам Паўлам.

Механізатары Павел і Сяргей Тамашэвічы.

— Такую машыну вы наўдадцібачылі на іншых палетках раёна, — дэманструючыўсетэхнічныямагчымасцікамбайна, гаворыцьСяргейТамашэвіч. — Мне як вадзіцелю тут вельмікамфортна: ёсцькандыцыянер, у анлайн-рэжыме на экране манітора магу сачыць за працэсамуборкі, карцінкаідзе з камер, якіяўстаноўлены з розных бакоў. Калі бункер цалкамнапаўляеццабульбай, адразуспрацоўваеспецыяльныдатчык. Адным словам, у гэтайтэхнікі шмат плюсаў.

У дзеньСяргей і Павел Тамашэвічыўбіраюць да 4,5 гектараў і папаўняюцьзасекігаспадаркі прыкладна на 140 тон бульбы. З поля ў сховішчаяеаператыўнадастаўляюцьАлегКлімцоў і Анатоль Каваленка. АлегФедаравічпрацуевадзіцелем ў гаспадарцыўжо 35 гадоў, Анатоль Аляксандравіч — 20. На сваіхМАЗах у дзеньяныробяць да дзесяцірэйсаў.

Усяго ў ЭБ “Зазер’е” ёсцьтрыбульбаўборачныякамбайны. Адзіннядаўнавыехаў на палеткі на дапамогу ККС-2. На імпрацуеСяргейЦыганкоў з памочнікамВіталемФедарэнка. Другікамбайндапамагаўнасельніцтвуўбірацьпрысядзібныяўчасткі.

Юлія Карнейчык і Ганна Ладуцька займаюццасартаваннембульбы.

— У калгаснымсевазвароце 12 гектараў было адведзенападбульбу, якуюпасадзілінашыработнікі. Мы ўбіраемураджай і дапамагаем з адвозкай, — працягваегалоўныаграном.

На бульбасховішчы работа кіпіць не меншактыўна, чым на полі. Тут бульбапраходзіць этап сарціроўкі. Бульба на насеннебудзезахоўвацца ў спецыяльныхкантэйнерах, астатняяпойдзе на рэалізацыю.

Сартавльшчыца Ганна Дарафеева і загадчыца склада Наталля Пучко.

Бульбу новагаўраджаю з палеткаўЗазер’я ўжоможнанабыць на раённыхкірмашах. Яна карыстаеццапопытам у насельніцтва. На мінулымтыдні амальдзве тоны бульбылюдзіраскупілінакірмашывельміхутка. Аб’ёмырэалізацыі “другога хлеба” накірмашахвырашыліпавялічыць.

Земляробыспадзяюцца, штонадвор’едазволіцьім без перашкодзавяршыцьраспачатыяпалявыя работы. Гаспадарцызасталосяўбраць 37 гектараўбульбы.

Кацярына ВЕРНІКОЎСКАЯ

Read 2767 times

© Puhovichi Region Executive Committee, 2008-2020
Any errors on the site?
Please select the text with the error,
and press ctrl + enter

Яндекс.Метрика Development and support of
GROUP OF COMPANIES «CVR «OKTJABR'SKIJ»